Over ons
Wij zijn Josien en Hein; getrouwd en beiden bijbels Christen en dus zijn we zeker geen kerkleden; van geen enkele soort of sekte; en we zijn ook niet op andere wijzen met kerken verbonden. Immers: bij bijbels-Christen-zijn past geen wereldse kerkorganisatie die met haar leden op de brede kerkweg is hand in hand met overheden, afgoderij en vrijmetselarij.

Evenmin gaat bijbels-Christen-zijn samen met kerkse afgoderij [3-ene-kerkgod of 2-ene-kerkgod], kerkse hierarchie of kerkse bezoldiging. Christenen geloven immers in 1 ware GOD en in 1 Here (Joh 17:3) en Christenen zijn elkaars gelijken in Christus en brengen onbetaald het Evangelie, omdat Christus zelf de prijs heeft betaald met zijn kruisdood. En zo zijn er nog veel meer verschillen in geloof, gedrag, vorming, handelen en vrucht tussen Christenen en kerkleden.

Waarom 'de wegwijzer naar God' ?
Eind maart-2002 begonnen Josien en ik met Sign2God te ontwikkelen juist vanwege de vele gebreken leidend tot misleiding en misvorming die wij zagen binnen de kerken; gebreken die persoonlijke dienstbaarheid met persoonlijke Gaven tot persoonlijke Vrucht in de weg stonden. De leegte volgend uit het verkeerde kerkgeloof, kerkdoen en inactieve-, onbijbelse kerkgroei wilden we middels wat Sign2God te bieden heeft op bijbelse wijze proberen te keren en wel voor iedereen die persoonlijk verder wil zoals Jezus dat van Christenen vraagt. Zo zijn wij ieder letterlijk en figuurlijk "wegwijzer naar GOD".

Ondertussen dik 14 jaar verder!
Inmiddels is het mei-2016 en zijn we dik 14 jaar verder. Nog meer dan voorheen brengen en onderwijzen wij het bijbelse Evangelie volgens Jezus in Johannes 17:3 [1 ware GOD en 1 Here tot eeuwig leven] met daarbijhorend persoonlijk geloof, geloofshandelen (doop gevolgd door handoplegging en uitgaan), wandelen, veranderen en groeien zoals Jezus dat van Christenen verlangt. En dat blijkt nu nog meer nodig dan voorheen!

De kerken zijn met hun onbijbelse geloof, wereldse organisatie en bezoldiging, samendoen met afgoderij, vrijmetselarij en overheden op de steeds breder wordende weg uitgekomen; leidend tot de vrucht van de wereld met de schijn van christelijkheid. Vandaar ook dat kerken vanaf 1 jan-2010 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, maar ze hebben ook al tijden politieke partijen, samenwerkgroepen van afgodendienaren, vrijmetselarij en overheden. Zo zijn de kerken verbonden met de wereld cq. zelf de wereld geworden. De kerkvrucht leidt via de schijnchristelijke misleiding tot misvorming en eeuwige dood.

Sign2God vertelt daarom aan ieder die het horen wil, dat je bij die kerken vandaan zal moeten om waarlijk Christen te gaan worden, want Christen-worden en zijn gaat niet samen met kerken of kerklidmaatschap.


Boeken & e-books van Hein Kuipers


HOME


Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.