Christen-zijn tijdens de kredietcrisis…
Er breekt een tijd aan die de jongste generaties eigenlijk niet kennen. Een tijd van werkloosheid, teruglopend inkomen, stijgende prijzen en schaarste. Een moeilijke tijd voor iedereen; ook voor Christenen. En zij hebben er persoonlijk ook nog een missie bij. Wat kan je doen om het beter te redden als Christen in deze tijd? Hierbij een aantal tips die mij enorm geholpen hebben en nog steeds helpen!

Meer dan inkomen en uitgaven op een rijtje zetten!
Christenen-zijn gaat over veel meer dan inkomen en uitgaven netjes op een rijtje te zetten; en ook meer dan "de tering naar de nering zetten". Christen-zijn betreft je uitgangspunt van leven, de keuzes die je overeenkomstig maakt, hoe je daarnaar handelt met middelen die je doel (GOD) heiligen. Bovendien sta je als Christen afgescheiden van de wereld -weliswaar op die wereld-, maar je kan niet met die wereld -en niet met haar middelen en doelen- meedoen. Zowel bij het krijgen van inkomen ('werken of ondernemen') als bij het uitgeven van geld zal je daarvan doordrongen moeten zijn!

Ik kan je uit ervaring vertellen dat juist die beperking van handelen t.a.v. geld verdienen en uitgeven het in praktijk automatisch juist voor Christenen makkelijker maakt om in crisistijden te leven als je tenminste goed voor ogen hebt wat Christen-zijn praktisch inhoudt!

Inkomen - 'een baan erbij'…
Christenen mogen aan hun geloof geen geld verdienen; in tegenstelling tot bijvoorbeeld kerkleden of kerkartiesten. Daarom hebben Christenen al vanaf het eerste uur bijbaantjes. Zij verdienden hun geld met beroepen als visser, tentenmaker, boer, handwerklieden, etc. En ook de Christenen van vandaag hebben die bijbaan om in hun onderhoud te voorzien.

Het is natuurlijk overbodig om te zeggen dat die bijbaan wel moet passen bij je persoonlijk Christen-zijn. Een beroep gericht op geld verdienen met afgoderij, ontucht, geweldadigheid of misbruiken van kan zeker niet.

Deeltijd-werken is overigens beter dan fulltime-werken; simpelweg omdat je meer tijd voor rust hebt, creatief moet zijn met het mindere dat je verdient en meer tijd hebt voor bewuste keuzes (aankopen, sporten, relaties, etc.).

Uitgaven - niet meedoen met 'de massa' of 'massa-wegen' !
Hier valt het meeste geld te besparen, het meeste energie te besparen, een groot gezondheidsvoordeel te behalen en solide geestelijke training. Eigenlijk heel simpel, maar wellicht te eenvoudig om 123 te doorzien. Hoe? Door niet mee te doen met 'de massa'.

Mensen handelen vaak als 'kudde' vanuit gewoonte, traditie, gemak of organisatie. En natuurlijk op wijzen zoals 'de wereld' cq 'overheden' cq 'kerkorganisaties' dat graag hebben. Christenen echter staan afgescheiden van die wereld en haar wegen en middelen, dus Christenen mogen daaraan niet meedoen. Christenen zullen zelfstandig moeten bepalen waar ze kunnen en mogen gaan, wat geestelijk gezond is, wat lichamelijk gezond is, wat goed is voor hun naasten, wat GOD eert. Die smalle weg volgen Christenen!

Massaal gevolgde tradities
Toen ik de meest schadelijke 'massa-gewoontes' op een rijtje ben gaan zetten, kwam ik tot de conclusie dat de 'tradities' eigenlijk dé aanleiding zijn voor die financieel- en lichamelijk/geestelijk meest schadelijke 'kudde-handelingen'.

Christenen kunnen hier ook met gemak meteen énorm voordeel behalen door deze massale tradities te negeren en er niet aan mee te doen, want:

Massale gewoontes ingesleten op persoonsniveau
Iedereen heeft ze. Die 'gemakkelijke' gewoontes die vaak door massa-communicatie zijn aangepraat of die door het voorbeeld van anderen 'zo gewoon' zijn in het dagelijkse leven. Die gewoontes leveren bedrijven en overheden superveel geld op en maken jou als consument dagelijks armer. Voorbeelden?

Super Size Me is een documentairefilm die gaat over een onderzoek naar de schadelijke effecten van fastfood. De film wordt wel aangeduid als een aanklacht tegen de fastfoodindustrie. De film won een Directors award op het Sundance Film Festival van 2004.

Documentairemaker Morgan Spurlock onderwierp zichzelf aan een experiment. Gedurende dertig dagen at hij alleen voedsel van McDonald's, drie maaltijden per dag. Ook dronk hij alleen producten van McDonalds. Hij stopte met sporten en beperkte het aantal voetstappen dat hij liep tot 5000 per dag, aangezien dit het aantal is dat de gemiddelde Amerikaan per dag loopt. Hij moest ook elk menu op de menukaart tenminste één keer uitproberen. Elke keer dat hem werd aangeboden om het menu te laten supersizen koos hij voor de supersized variant. In alle andere gevallen voor de medium. (bron: wikipedia).

Morgan kwam enorm in gewicht aan en zijn gezondheid ging naar een dusdanig dieptepunt dat men voor zijn leven begon te vrezen. Gelukkig duurde dit experiment maar 1 maand voor Morgan, maar voor vele mensen is fastfood dagelijkse kost en zij gaan gewoon door. Het meest schadelijk bleken overigens de 'fastdrinks'!

Al die gewoontes kosten MEGA-VEEL-GELD. Per keer lijkt het wel mee te vallen, maar als je e.e.a. bij elkaar telt, valt het vies tegen. Ook hier zijn door een goede voorbereiding, creatief zijn, keuzes maken en daarnaar handelen grote voordelen te behalen.

Het helpt als je je gewoontes onder ogen ziet, ze opschrijft en ze creatief 'tackelt'.

'Fastfood-tackelen'

'Impulsaakopen-tackelen'

'Mode-artikelen tackelen'

'Luxe-artikelen tackelen'

'Verre vakanties tackelen'

'Verslavingen tackelen'

 

Bugetteren & inkomen en uitgaven op elkaar afstemmen
Als je de massale tradities en gewoontes leert te omzeilen zal je dat dus veel voordeel geven in tijd, energie, geld en gezondheid. Dat alles kan je als persoonlijk actief Christen dus zéér goed gebruiken.

Hoewel je financieel en lichamelijk extra adem zal krijgen, is het wel aan te bevelen om je inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, zodat je weet wat er op je afkomt, wat je kan sparen en evt. op een later moment kan uitgeven.

Schrijf op papier of in word of excel een lijst met bovenaan je maandelijkse inkomsten en daaronder per item je maandelijkse uitgaven. Zet daaronder ook wat je spaart. Zorg dat je inkomen en uitgaven in evenwicht blijven; blijf uit de rode cijfers. Geef niet meer uit dan je hebt. En leen liever niet; ook niet met 'rood-staan'. Maak liever een keuze om iets uit te stellen. Of schrap een andere uitgave.

Ondertussen investeren in gezondheid & continuiteit
Als je de tradities en persoonlijk ingesleten gewoontes de rug toekeert, zal je veel geld kunnen overhouden, maar pot dat niet alleen op. Wees ook verstandig genoeg om te investeren in je gezondheid en continuiteit. Voorbeelden?


Je kan makkelijk klein beginnen met wat haltersets, buikspier 'abroller' of iets groter met een roeimachine, steekgewichtenmachine, etc.

Durf een individu te zijn
Stap uit de massale groepstrein en leer weer zelf na te denken, zelf uit te voeren, zelf te kiezen, zelf te maken, zelf uit te vinden en zelf te gaan. Durf zelf te leren, zelf te onderzoeken en zo zelf te veranderen. Durf een individu te zijn en hang je wel-en-wee niet op aan tradities of wat de massa doet. Loop niet achter modegrillen aan, maar ga voor je eigen smaak en voor wat jij kan betalen; in jouw tijd.

Zo ben je een Christen die verantwoord handelt, groeit en verandert; zelfs in moeilijke tijden. En ook zo een voorbeeld voor anderen.

Lees aansluitend ook: Tips - hoe je met minder geld rondkomt!