Verborgen & verscholen óf
toch liever NAAKT ?!?

Kerkelijk Christendom preekt en spreekt doorgaans schande van naaktheid. Alsof het menselijk lichaam smerig, walgelijk en naar is. Tegelijkertijd leidt het "duur geklede kerkelijk Christendom" de eigen leden naar verkrachting en pedofilie. Net als bij Adam en Eva verschuilt het kerkelijk Christendom zich kennelijk achter uiterlijkheden cq kleding, terwijl het eveneens de ergste zonden begaat tegen de naasten en GOD. Hoogtijd voor de naakte & bijbelse waarheid!


Adam & Eva - zonder zonde & naakt in het paradijs!
Jazeker; Adam & Eva liepen als 1e mensen naakt in het Paradijs rond; naakt ten overstaan van elkaar en ten overstaan van GOD. En GOD schaamde Zich niet voor hen; en zij zich niet voor GOD of elkaar. Ze wisten niet eens wat naakt inhield; naakt was immers hun eigen lichaam! Niks om je voor te schamen.

Helaas wist de slang Eva en Adam te misleiden; en zij aten beiden van de vrucht waarvan GOD het hen verboden had te eten. Toen pas wisten Adam en Eva dat ze naakt waren; toen kwam de schaamte voor hun eigen lichaam. En toen schaamden ze zich t.o.v. GOD, terwijl HIJ hen juist goed en mooi had gemaakt...

Behalve dat GOD de slang strafte, kregen ook Adam en Eva hun strafdeel: ze moesten weg uit het Paradijs om een eigen bestaan op te bouwen in oorden waar het bestaan niet zo heerlijk en makkelijk zou zijn. GOD gaf ze kleding van dierenhuiden mee.

Is GOD klaar met "naakt" ... of toch niet?!
Na dit beginverhaal zou je denken: "dus toen was het klaar en af met de naaktheid?". Nee: zeker niet!

Er zijn nog een aantal passages in de Bijbel waar kerken nagenoeg nooit over (s)preken of buiten zicht worden gehouden. Passages die duidelijk maken dat GOD het naakt-zijn toch heel anders ziet dan "de zwarte kerkkijk" erop!

Naakte Samuel, Saul e.a. profeten...
Saul blijkt in 1 Sam 9:18-24 ook naakt te gaan; net als de andere profeten geleid door Samuel. Niet vanuit de eigen wil van Saul, maar door Geestesvervoering zoals voor profeten gangbaar was, blijkt uit de Bijbeltekst door het woord [Strong 05012] 'naba' wat eigenlijk "onder invloed van Gods Geest profeteren" betekent.

Kennelijk vindt GOD de naaktheid van zijn profeten niet verwerpelijk, want HIJ zegende hen met Zijn Geest en de Gave van Profetie. GOD vond hun naaktheid kennelijk waardig...

Echter: ook de mensen vonden hun naaktheid niet verwerpelijk, want het volksgezegde "Is Saul ook onder de profeten" vanwege zijn nachtelijke- en naakte meelopen doet vermoeden dat profeten er wel eens vaker naakt bijliepen [zodat ook Saul voor profeet werd versleten door hen!].

naakt-zien is niet zondig; dus Gen 9:22 is incorrect vertaald!


GOD laat Jesaja naakt lopen tot teken & wonder
En alweer een naaktlopende-/levende profeet: Jesaja. Zelfs drie jaar lang geheel naakt. Ook hier wordt het woord [Strong 06174] gebruikt dat ook voor Adam en Eva werd gebruikt en in 1Sam9:24 werd gebruikt; wat naakt of bloot betekent. Wat voor GOD niet schandelijk is, zou dat voor de afgodische Egyptenaren wel worden en zijn...

Ook Job gaat naakt & bidt lofprijzend tot GOD!
Kerktheologische Bijbelvertalingen zijn vaak niet duidelijk op het gebied van "naakt", want dat mag niet van de kerken. Dat GOD en Gods Kinderen naakt kennelijk niet verwerpelijk vinden en dus naakt gaan, blijkt ook weer als Job zijn kleding afscheurt, vervolgens GOD prijzend stelt "naakt de wereld uit te willen":

Geheel naakt en kaal bleek Job uiteindelijk toch waardig t.o.v. GOD. En Job zag noch zichzelf noch zijn naaktheid als schande t.o.v. GOD. Ook hier zie je dat het niet Gods Kinderen zijn die naaktheid met schande verbinden, maar dat de kinderen van de wereld -voortlopend in hetzelfde zondegevolg als Adam en Eva- schande verbinden aan naaktheid!

Naakte volgers?!?
"HELP!" zullen vele kerkleden nu waarschijnlijk denken. NOG MEER naaktheid in de Bijbel?!? Yep; nog meer naaktheid van Gods Kinderen! Trouwens: wie begrijpt dat je naakte lichaam voor GOD [wat HIJ nota bene zelf gemaakt heeft en tot "goed" had bestempeld...] zeker niet schandelijk is, zal nu ook weten dat de discipelen, andere volgers en zelfs Jezus naakt zijn geboren en naakt kunnen gaan.

Naaktwerkende discipelen?
Kennelijk is naaktwerken op zee ook niet verwerpelijk. Dat blijkt wel uit de Bijbelpassage met Petrus op de vissersboot. Kerkelijken zullen deze tekst wel snel afdoen met "bovenkleed" of "vissersjas", maar wie op het water werkt in warm Israel zal dat wel niet zo makkelijk of prettig hebben gevonden. Vandaar dat de Grondtekst het heeft over [Strong 1131] "Gum'nos" wat "het naakte lijf" cq "naakt" betekent...

Jezus had overduidelijk niet veel aan, toen hij de voeten van zijn leerlingen ging wassen. Doorgaans zien mensen 'dat wassen van die voeten' als vernedering, maar zij vergeten echter dat de schamele kleding van Jezus dat minimaal ook was. Voor een slaaf misschien gewoon, maar niet voor de doorsnee Jood. Jezus echter wilde niet ge-eerd worden door de wereld, maar toonde ook zo dat Christenen elkaar in nederigheid dienstbaar dienen te zijn.


Liever vrij&blij - naakt in eigen huis & tuin (boek+ebook)

Overduidelijk is naakt-zijn niet tot schande. Dat naaktheid schande is, betreft wat de kerken eraan verbonden hebben, terwijl zij feitelijk zo ervan getuigen dat zij niet Gods Kinderen zijn, maar verdergaan in de zonde die Adam en Eva begingen...

Links die aanvullende info geven: