Demonische bezetenheid in onze tijd
Als je aan 'demonische bezetenheid' denkt, dan zal je misschien net als ik in eerste instantie denken aan het verhaal van Jezus en 'legio'. Een man die in de macht was van diverse 'onreine geesten'.

Marcus 5:5-13 - Jezus ontmoet door demonen bezeten man
Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en schreeuwde: ‘Wat wilt u van me, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, pijnig me niet!’ Want Jezus had gezegd: ‘Onreine geest, ga uit die man weg!’

Jezus vroeg hem: ‘Wat is uw naam?’ ‘Legio,’ antwoordde hij, ‘want we zijn met velen.’ En hij verzocht Jezus dringend, hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd daar op de helling van een heuvel een grote kudde varkens gehoed. ‘Stuur ons naar die varkens,’ verzochten de geesten Jezus, ‘dan kunnen we bij ze intrekken.’ Jezus stond hun dat toe. De onreine geesten gingen weg uit de man en trokken in bij de varkens, en de kudde, zo’n tweeduizend stuks, stormde de helling af, het meer in en ze verdronken.

Duidelijk wordt uit deze gebeurtenis dat de dienaren van de tegenstander dus in mensen kunnen heersen en daarmee het hele leven van zo'n persoon verwoesten; vaak ook anderen beschadigend. Gelukkig heeft Jezus de man bevrijdt van zijn 'demonische bezetenheid'. Toch weten we ook, dat zelfs als de demonen zijn verdwenen, dat 'een leeg huis' een groot gevaar kan betekenen, want zo lang je niet verbonden bent aan GOD middels de Geest van God is je geest en lichaam beschikbaar voor de geesten van de tegenstander van God. De Bijbel zegt hierover het volgende:

Lukas 11:24 'Als een onreine geest iemand heeft verlaten, trekt hij door dorre streken, op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: Ik ga terug naar het huis dat ik heb verlaten'.


Hoe ontstaat 'bezetenheid'
Een simpel antwoord zou kunnen zijn: niet verankerd zijn in Jezus door de doop en niet verbonden zijn met GOD door Zijn Geest daarna door handoplegging. We weten immers uit de Bijbel dat je door het ontvangen van de Geestesgaven in werkelijkheid 'deelnemer aan de Heilige Geest' wordt.

Hebr 6:4 'Want wie eenmaal het licht hebben ontvangen, genoten hebben van de hemelse gaven en deel gekregen hebben aan de heilige Geest…'.

Hoewel dit antwoord bijbels en waar is, zal het 'sprekender' zijn om bezetenheid vanuit de praktische werkelijkheid te laten zien; een werkelijkheid waarin mensen in denken, doen en streven aan werken en mee verbonden zijn, zoals:

Concrete voorbeelden hiervan in deze tijd

Deze opsomming is niet limitatief, maar een opsomming die bedoeld is om het overgrote gedeelte van mensen die aan 'bezetenheid lijden' in kaart te brengen.

Op TV zie je tegenwoordig niets anders dan films over hekserij, tovenarij, demonen, vervloekingen, superkrachten, new-age-talismannen, etc. Alles draait om aan de macht komen, aan de macht blijven en alles naar je hand zetten met deze machten, gepaard gaand met veel geweld, sex en magie. Geen wonder dat velen ook 'die krachten' willen en zich met afgodische zaken bezig gaan houden… En vaak al op jonge leeftijd.

Mensen die deze 'spirituele misleidingen' tot zich nemen en er zich mee bezig houden, worden daarmee 'gebied van de tegenstander'. Ze worden geleid door de geest(en) van de tegenstander en beschadigen dus zichzelf, maar zeker ook de direkte omgeving. Het doel van de tegenstander is om zoveel mogelijk mensen in zijn macht te krijgen en zowel zijn demonen als degenen die bezeten worden door die demonen zijn hét middel om nog meer mensen in zijn macht te krijgen…


Bezetenheid: zichtbaar voor Christenen in de Geest
Alleen als je verankerd bent in Jezus en deelneemt aan de Geest ben je veilig voor de slaven van de tegenstander. God maakt op een aantal wijzen door Zijn Geest duidelijk waar oa. mensen en middelen 'thuishoren'; desondanks is gebed voor hulp en bescherming altijd nodig. De macht en kracht van Christenen is in God door de Geest; er is niets van onszelf bij!

Er zijn een aantal wijzen waarop je gewaar kan worden, dat iemand 'bezeten' is. Ook hier is de lijst niet limitatief.

Uit ervaringen blijkt, dat zowel (zelfs kleine-) kinderen als volwassenen 'bezeten' kunnen zijn, wat ook niet verwonderlijk is, immers:


De confrontatie tussen twee heren…
Als je in een kamer vol mensen 'bezeten-personen' tegenkomt en je bent in Jezus en Geest, dan zal je -zonder te zien- weten dat er iemand is die bezeten is. En als je zal rondkijken (vooral lettend op ogen van de mensen) zal je enorm snel duidelijk worden wie die persoon is of personen zijn. Des te erger de persoon met de tegenstander in zee is gegaan: des te sneller en heviger zal je het bemerken.

Maar vergis je niet: ook die persoon of personen zullen merken dat jij er bent en dat jij beslist niet prettig bent voor hun.

2 Cor 2:15-16 - Christus gaat ons als 'geur' vooruit!
Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden èn voor mensen die niet gered worden.

Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf; voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus, Die leven geeft.

Daarom is het voor jou als Christen ook heel belangrijk om op dat moment te bidden.

De demonische persoon zal in de basis drie reakties gaan geven, namelijk:

 1. Hij/zij zal meteen proberen om zo ver mogelijk van jou af te gaan zitten/je te ontwijken
 2. Hij/zij zal proberen om in de aanval te gaan; in discussie, geestelijk of misschien zelfs lichamelijk (verleiding, aanval, pijn doen, hypnose, etc)
 3. Een mengeling van onder 1. en 2.

Het enige antwoord voor jou zal zijn:


Toets in geval van twijfel

Toets in je verdere contact met die persoon of personen of inderdaad de fundamenten, handelingen vanuit bepaalde fundamenten, levenswijze, etc inderdaad anti-christelijk is. Dit is niet altijd even makkelijk. Natuurlijk kan de reaktie die je in de basis krijgt van die personen (ver van je af gaan zitten/uit beeld proberen te geraken, agressie (discussie, geestelijk, lichamelijk, etc) al veel duidelijk maken. Kijken is het veiligste, maar vragen is ook mogelijk (met een grote 'omweg').

 • Kijken:
 • Zoek op kleding en/of naar sierraden of versieringen op lichaam van die personen.
 • Vragen:

 • Vraag naar speciale hobby's (bvb in de 'gezondheidssfeer'), vraag naar religie-interesses, luister naar waar de persoon 'warm voor loopt', etc.

  Het is dus ook wel handig om in algemene zin te weten wat er op deze gebieden zoal in de wereld is.


  Demonen uitdrijven: is dat mogelijk?
  Ja, maar doorgaans alleen mogelijk met minimaal twee personen die in Jezus en in Geest zijn en dan nog kan het te moeilijk zijn. Als iemands leven totaal in teken staat van de tegenstander en zijn machten, dan is dit heel moeilijk en bovendien misschien een nutteloze opdracht… Na de uitdrijving zou die persoon immers weer verder kunnen gaan met het oude leven.

  Markus 9:28 - Gebed alleen kan geesten verjagen (én geloof)
  'Toen Jezus een huis was binnengegaan en de leerlingen met hem alleen waren, vroegen ze hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’. 'Dat soort kun je alleen met gebed verjagen, en met niets anders,’ antwoordde Jezus'.

  1 Timotheüs 5:22 - Handenoplegging niet toepassen voor uitdrijving
  'leg niemand overhaast de handen op en maak je niet medeplichtig aan de zonden van anderen. Zorg dat je zuiver blijft'.

  Demonische machten nemen explosief toe
  Door de TV als 'reklamezuil' voor hekserij, bovennatuurlijke duistere krachten, demonen, etc. gaan steeds meer mensen zich hiermee bezig houden en vaak al op jonge leeftijd. Maar ook zaken als Reiki, homeopathie, yoga, Kabbalah en Vrijmetselarij zijn voor iedereen heel toegankelijk in het dagelijks leven. Vandaar ook dat velen passief of actief occult besmet zijn.

  Natuurlijk kan je in Chinese-, Indische-, en in Indonesische restaurants (vele afgoden) en toko's, afgodische tempels, New Age-winkels én gezondheiscentra veel mensen die occult besmet zijn verwachten…maar dus ook op jouw verjaardagsfeestje, op de koffie bij de buuf of in het ziekenhuis of bij de tandarts. Ook artsen, bazen en regeringsleiders houden zich hiermee bezig; sommigen openlijk, anderen weer 'in het geheim'…

  Kortom: steeds meer mensen van alle rangen en standen houden zich met occulte zaken bezig.

  Als jij gedoopt bent én door handoplegging de Geestesgaven hebt ontvangen, dan zal je snel duidelijk worden wat de personen beheerst. Zeker nu je ter hulp en herkenning dit stuk hebt gelezen.

  Gebed is je belangrijkste 'gereedschap' in de ontmoeting met deze mensen. Hieronder nog puntsgewijs een aantal gebeden die je zeker kunnen bijstaan in de geestelijke strijd op dat moment:

 • Bid tot God, dat HIJ jou zal beschermen zoals HIJ het volk Israël beschermde toen het uit Egypte ging; dat GOD jou vooruit zal gaan, maar ook naast je, achter je, boven je, onder je en in je zal zijn om je te beschermen

 • Bid tot God, dat Zijn Geest jou zal vullen; waar HIJ is, kan het boze niet zijn

 • Bid tot God, dat HIJ je:
  • de gordel van Waarheid zal geven
  • met de helm des heils zal tooien
  • het borstpantser van Gerechtigheid zal geven
  • het schild van geloof zal geven
  • het zwaard van de Geest zal geven
  • het schoeisel van bereidheid tot evangelisatie zal geven
 • Vraag God om ingevingen voor gebed en handelen
 • Vraag God om de juiste woorden om eea tegemoet te treden
 • Zeg God dat jouw macht en kracht in HEM is en dat je op HEM rekent!