Hoe de door GOD vastgestelde Feesten ons bepalen bij:

Gods Eeuwige Reddingsplan

Joodse priesters, kerken en leiders hebben vanaf het begin af aan altijd redenen gehad om de door GOD gegeven en vastgestelde Feesten maar niet te houden, op andere data te houden of een eigen invulling (vaak afgodisch) ervan te geven. Behalve dat zij zo tonen zichzelf belangrijker te vinden dan GOD: afschaffen of wijzigen van Gods Feesten op Gods Agenda kan eenvoudigweg niet, omdat GOD juist met zijn instellingen zeer precies weergeeft wat zijn Plan is met de Schepping, wat onze rol daarin is en wat er zelfs in de Hemel te gebeuren staat en gaat! En GOD heeft Zijn Feesten ingesteld voor al Zijn Kinderen. Wie tot GOD behoort, zal GOD en wat van GOD is, eren. Maar: er is nog een veel belangrijker iets voor al die Kinderen van GOD: het houden van specifiek Gods Feesten bereidt hen voor op Gods Plan; zelfs voor de eeuwigheid.

Houden van Gods Feesten ter voorbereiding; niet ter verdienste
Hoewel met het houden van Gods Feesten op zich dus niets 'te verdienen valt': ze bereiden Christenen wel voor op wat komen gaat en er wordt van hen een bijhorende pro-actieve houding gevraagd. Dat geldt overigens voor alles wat GOD heeft vastgesteld, zoals:

Openbaring 14:12 - Christenen houden al Gods Geboden + hebben geloof in Jezus
'Van hen die God toebehoren - die de Geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren- wordt nu standvastigheid gevraagd'.

Christenen en aankomende Christenen willen graag omarmen en heiligen wat de Eeuwige GOD voor hen heeft vastgesteld. In verbintenis met de Eeuwige zal hen dat namelijk vormen, voorbereiden en tot Vrucht doen worden voor een komende-, eeuwige toekomst met de Eeuwige.

Hoe Gods Feesten Gods Reddingsplan uitbeelden
GOD heeft Zijn Almacht ook in de door HEM vastgestelde Feesten gelegd en wel zo dat zijn Zijn Eeuwige Reddingsplan uitbeelden; van begin (Schepping) tot en met gered en wel eeuwig levend (Joh 3:16-18) in de Hemel bij GOD.

Velen hebben geen idee hoe je dat reddingsplan dan kan zien in die Feesten van GOD. Daarom zullen we per Feest een toelichting geven met de Bijbel:

Schepping

Redding van zonde

Wederkomst

Opname & Leven bij GOD in de Hemel


Klik hier om zelf eenvoudig Gods Feestenkalender op bijbelse wijze samen te stellen!


Gods Feesten, dus niet 'Joodse feesten'!
De eerste reaktie van velen op de Feesten die GOD heeft vastgesteld, is 'dat zijn toch de Joodse feesten?!'. Nee dus. GOD heeft zijn Reddingsplan in de Feesten voor al Zijn Kinderen vastgesteld.

Bovendien: GOD is niet Joods, maar de Eeuwige Majesteit in de Hemel die al lang bestond voordat er Joden waren. De zoon van de Eeuwige genaamd Jezus werd als Jood geboren. Maar het was niet Jezus maar GOD die de Feesten vaststelde.

Daarbij komt ook nog eens, dat de Joodse feesten niet meer gelijkluidend zijn aan Gods Feesten; niet qua dagen en niet qua kalender. O.a. de Joodse priesters en hun occulte kalender á la Jerobeam en de Hillel-II-overeenkomst uit de 4e eeuw zijn daar de oorzaak van:

Kortom: de Feesten van GOD zijn beslist geen 'Joodse feesten', maar Gods Feesten.

Gods Feesten - onze toekomst!
Gods Eeuwige Reddingsplan is nog steeds niet geheel ontvouwen; het moment dat GOD ons Jezus zal weerzenden is nog niet eens geweest. En daarom is het goed te weten dat Gods Plan inhoudelijk voor iedereen nog steeds heel belangrijk is.

Met het in acht nemen van Gods Feesten kan niets 'verdiend' worden; toch is het als 'pro-actieve voorbereiding' zeker nodig om de Feesten te heiligen. Zo word je je er geheel bewust van wat er te gebeuren staat; tot in de eeuwigheid; Gods Reddingsplan vastgelegd in Zijn Feesten; leidend tot een eeuwig Feest bij de Eeuwige!


HOME