Aan de slag - persoonlijk & met de Geestesgaven
Ja! Iedere Christen wordt persoonlijk geroepen en gevraagd om zélf en persoonlijk aan de slag te gaan.

Niet ter ere- of ten dienste van kerken, hun leiders of andere wereldse- / werelds georganiseerde organisaties, maar ter ere van GOD in Jezus naam ten dienste van alle mensen in je persoonlijke omgeving! Met behulp van de Geestesgaven en Gods Leiding zal iedere Christen in opdracht van Jezus zélf aan de slag gaan en zo groeien in de Vrucht van de Geest; en zijn omgeving dus ook vanwege zijn dienstbaarheid vanuit hetzelfde geloofsfundament en bijhorende middelen!

Meer info over hoe je persoonlijk aan de slag kan gaan:


HOME


Specifieke vragen over als Christen aan de slag willen gaan? Mail ons via 'react@Sign2God.com'.
Alleen vragen van persoonlijke mailadressen (niet-zakelijk) worden indien mogelijk beantwoord!