Over Geestesvrucht & eeuwig leven!
GOD had vanaf de Schepping al de bedoeling om aan Zijn Kinderen eeuwig leven te schenken, maar helaas gooide de satan roet in het eten door Eva en Adam te verleiden in te gaan tegen wat GOD had aangegeven; met het eten van de vrucht liepen Adam en Eva eeuwig leven mis en stonden zij geestelijk los van GOD. En ook de mensen na Adam en Eva gingen verder op dezelfde wijze tot hetzelfde gevolg...

Gelukkig zond GOD ons Jezus tot redding, zodat wij uiteindelijk wel weer via Jezus (Joh 14:6+Gal 3:27) en door Gods Geest (Ef 2:18) tot GOD kunnen gaan. En GOD leeft eeuwig, dus iedereen die verbonden is met GOD leeft eeuwig net als de Eeuwige GOD!

Alleen: er is 'vrucht' nodig; 'vrucht' die groeit in actieve verbinding met GOD door Gods Geest. Dat wil zeggen: dat je persoonlijk met de Geestesgaven en Gods Leiding aan de slag zal moeten, want alleen zo groei je in de Vrucht van de Geest. En dan natuurlijk wel overeenkomstig al Gods Geboden want anders zou je onmiddellijk weer 'los van GOD' staan net als Adam en Eva met hun ingaan tegen Gods Wil cq Geboden! Zonder die Vrucht is er geen eeuwig leven, maar eeuwige ondergang!

Geestesvrucht dmv actieve inzet van de Geestesgaven is nodig om eeuwig leven te krijgen!

Welke 'Vruchten' er zijn?!
Enerzijds is er de Vrucht van Gods Geest die persoonlijk zichtbaar worden en als volgt door de Bijbel worden beschreven:

De Vrucht van de Geest van GOD volgens de Bijbel

Als je eeuwig leven wilt krijgen en Jezus wilt zien weerkomen, zal je dus die Vrucht van de Geest van GOD persoonlijk als 'totaalpakketje' moeten hebben cq erin gegroeid zijn.

hoe de nare wereldvrucht zichtbaar wordt in het dagelijkse leven van nu
De nare wereldvrucht zichtbaar in het dagelijkse leven...

De nare vruchten van zij die een vals geloof hebben / zonder Geestesgaven uitgaan / niet actief uitgaan
Anderszijds bestaat er naast de Vrucht van GOD ook nog de nare vrucht van de tegenstander van GOD; en die vrucht is niet tot eeuwig leven, maar tot eeuwige ondergang. Nogal logisch ook, omdat die nare vrucht beslist geen eeuwig leven mag krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld dit vruchten van satan:

De vrucht van egoisme en zelfzucht is heel naar en krijgt geen eeuwig leven!

Meer lezen over hoe de vrucht groeit? Klik hier! & lees erover!


HOME


Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.