Hoe je tot GOD komt & over Geestesgaven


Toegang tot GOD & ontvangen van Gaven volgens de Bijbel


GOD is iemand anders dan Jezus, dus je komt ook anders tot GOD
Nu je weet en gelooft dat de geschapen en gezonden Jezus iemand anders is dan de Eeuwige GOD die Jezus gezonden heeft, zal het je geheel niet vreemd voorkomen, dat tot GOD gaan iets heel anders is dan tot Jezus gaan en op een andere wijze gaat. GOD is Geest en tot GOD kom je daarom door zijn Geest!


het Evangelie volgens Jezus in Joh 17:3


 • Tot Jezus ga je dmv de geloofsdoop; zie Gal 3:27
 • Tot GOD ga je dmv Gods Geest; zie Ef 2:18

  Toegang tot GOD door Gods Geest; toegang tot Jezus dmv doop

  Na Uitstorting: handoplegging tot Geest & Gaven
  Door het onderwijs van de apostelen en hoe zij eea uitvoeren, weten we dat vanaf na de Uitstorting van de Geest (bij de doop) de geloofsdoop in naam van Jezus gevolgd door de handoplegging tot Geest en Gaven werd gedaan.


  Jezusdoop gevolgd door handoplegging tot Geest en Gaven

 • Enerzijds word je dmv de handoplegging na de geloofsdoop via Gods Geest door GOD aan GOD verbonden;
 • Anderzijds ontvang je zo door diezelfde Geest ook de persoonlijk bedoelde Geestesgaven.

  Geestesgaven - Gods Gereedschap tot persoonlijke inzet!
  Met het ontvangen van de Geest & Geestesgaven word je dus tevens verbonden met GOD die Geest is. Zo krijg je Gods Leiding verankerd in de tempel die je in Christus bent geworden dmv de geloofsdoop. Zo kan je de ontvangen Geestesgaven altijd mbv Gods Leiding inzetten, wat ook precies de bedoeling is.

  Van iedere Christen wordt verlangd dat je de ontvangen Gaven -al is het er maar 1- persoonlijk actief inzet overeenkomstig Gods Leiding en de opdracht van Jezus: "Ga uit, verkondig, evangeliseer, doop, genees, enz". Alleen zo groei je in de Vrucht van Geest; en alleen zo kan je komen tot eeuwig leven volgens Jezus.

  Welke Geestesgaven er zijn?
  De Bijbel beschrijft de Gaven van de Geest als volgt:

  De Bijbel benoemt de Geestesgaven

  Ook rangschikt de Bijbel vervolgens die Gaven naar hoe een persoon werkzaam is met die Gaven en op volgorde van belangrijkheid:

  Geestesgaven gerangschikt naar belangrijkheid en inzet

  Overduidelijk krijgt niet iedereen dezelfde Gaven, dus streven naar dezelfde Gaven is ingaan tegen hoe GOD de Gaven geeft. Bovendien kan gesteld worden dat 'de Gave van tongen' de minste der Gaven is. De Bijbel stelt echter dat je moet streven naar de hoogste Gaven; hetgeen enerzijds duidelijk maakt, dat de andere Gaven beter zijn, anderzijds dat je kennelijk tot hogere Gaven kan komen!

  Hernieuwd de Gaven krijgen bij nieuwe taak of opdracht
  Als via Gods Leiding de omstandigheden ontstaan dat men tot inzicht komt dat er speciale- of nieuwe taken tot iemand zullen gaan komen, kan GOD besluiten om na speciaal gebed met handoplegging ter toerusting nieuwe Gaven te schenken cq bestaande Gaven te vernieuwen.

  De Geestesgaven zijn om in te zetten cq mee aan de slag te gaan voor anderen en overeenkomstig met al Gods Geboden. Zo alleen groei je in de Vrucht van de Geest, zie je Jezus weerkomen en krijg je eeuwig leven!

  WAARSCHUWING: geen actieve inzet leidt tot eeuwige dood!
  De Bijbel/apostelen geven een stevige waarschuwing mee, want ze stellen dat wie de ontvangen Geestesgaven niet actief inzet voor GOD naar opdracht van Christus, dat die een eeuwige dood zal sterven ZONDER de mogelijkheid tot vergeving!!!

  WAARSCHUWING - niet inzetten van de Geestesgaven leidt tot eeuwige dood!!!

  Meer over aan de slag gaan met de Geestesgaven: klik hier!
  Meer over Geesteswerking: klik hier!
  Meer over speciaal 'Eindtijd-bidden': klik hier!


  HOME


  Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.