Wie is GOD ?!

De Eeuwige die Jezus en al het andere schiep
GOD is de enige-, eeuwige- en almachtige GOD; HIJ is zonder begin en zonder einde dus eeuwig levend. HIJ wordt daarom ook 'de Eeuwige' genoemd.

GOD volgens de Bijbel

De naam van GOD luidt 'JHWH' of 'YHWH'wat normaliter als 'Adonai' werd/wordt uitgesproken; dus niet fonetisch uitgesproken als 'Jahwe' of 'Jehova' zoals dat bij kerkelijken gewoon is!

GOD is Geest en heeft daarom ook geen zichtbare gestalte, maar is als een wolk, vurige wolk of vuur te zien.

GOD is Geest dus onzichtbaar, maar verschijnt als wolk, vurige wolk of vuur

Tevens is GOD de Vader van Jezus, want HIJ schiep namelijk Jezus als eerste; nog voordat HIJ begon met de Schepping van al het andere. Vandaar ook dat GOD de Vader van Jezus en van alle andere wezens wordt genoemd.

GOD: de Schepper van Jezus, de mens, Hemel & Aarde volgens de Bijbel

GOD schiep door Jezus en voor Jezus; en HIJ kende Jezus in alles wat HIJ verder schiep.

GOD schiep alles door- en voor Jezus volgens de Bijbel

Pas veel later maakte GOD Jezus openbaar door Jezus naar ons te zenden om ons te redden van onze zonden en Jezus ging vrijwillig. Tegelijkertijd maakte Jezus in persoon het karakter van GOD bekend en hoe Gods Reddings zou gaan plaatsvinden via de kruisdood.

GOD zond Jezus tot redding en openbaarde ons zo Jezus

3 nachten & dagen na de kruisdood wekte GOD Jezus op uit de dood; en na de opname van Jezus in de Hemel kreeg Jezus de titel 'Heer' van GOD met de aanbidding van ieder op Hemel en Aarde die bij die titel hoort.

GOD gaf Jezus de titel Heer en de aanbidding die bij die titel hoort

Op een moment dat alleen GOD kent, zal Jezus nogmaals tot ons gezonden worden om alle Gods Kinderen op Aarde bij HEM te halen in de Hemel. Daarna zal Jezus alle ontvangen macht en koningschap teruggeven aan GOD. En dan zal GOD alles in allen zijn.

GOD zal alles in allen zijn nadat Jezus macht en koningschap aan GOD teruggeeft

Hoe verder als je Jezus & GOD kent en in hen gelooft...?
Stel dat je inderdaad je oude leven vaarwel zegt, dat je vevolgens Jezus en GOD hebt leren kennen en zelfs graag in hen wilt geloven en op hen vertrouwen: hoe ga je dan verder?!

Klik dan hier & lees erover!
HOME

Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.