Eindtijd: alleen geloof kan je redden!

Kennis van wat er komen gaat, maakt niemand tot Christen en redt niemand. De duivel weet immers precies wat er komen gaat, maar hij is geen Christen en zal niet gered worden. Niet kennis, maar wat je gelooft is alles bepalend!

Waarom dan toch nog praten over de Eindtijd vanuit de Bijbel? Om bedriegers de pas af te snijden; en zo misleiding tot misvorming te voorkomen/stoppen. Nu de Eindtijd nabij is, wemelt het namelijk van de theorieen van diverse personen en (vaak bijhorende) organisaties. Net zoals destijds toen men Jezus verwachtte, stond de ene na de andere valse Messias op; en velen liepen achter de verkeerde aan. Zo is datzelfde nu gaande met de Eindtijd die aanstaande is.

De Eindtijd die de Bijbel inhoudelijk en chronologisch verwoordt:

Als iets duidelijk wordt uit het bovenstaande is dat de Bijbel geen aaanknopingspunten biedt voor 'instant hemel of hel na dood'. En nog minder dat Armageddon pas na het afdalen van het Hemels Jeruzalem plaats zal vinden. En er zijn evenmin nog 'aanvullende opstandingen' of anders te relateren 'herkansingen'.

Wel is het superbelangrijk om ook te beseffen dat het Oordeel over alle mensen al 'klaar & bekend is' voor de 1e Opstanding dus dat het Oordeel al voorbereid werd. Daarom is bekend wie er aan de 1e Opstanding tot eeuwig leven deelhebben, maar ook wie er niet aan zullen deelhebben en na de 2e opstanding Gods verterende Vuur over zich zullen krijgen tot eeuwige dood!

Nogmaals: de Bijbel reikt deze kennis aan en wij tonen het om misleiding te voorkomen, maar het is uiteindelijk geloof alleen dat je kan redden! En natuurlijk dat het geloof je proactief tot Vrucht heeft geleid. Met dat geloof en met die Vrucht kunnen Gods Eindtijdprofetieen wel meer inzichten geven en je geloof versterken!

Klik hier en lees ook over 'Eindtijdgebeden'!


HOME

Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.